ARBËRIA NEWS Blog

ARBËRIA NEWS Blog

Visualizzazioni totali

venerdì 6 aprile 2012

Perëndia

di Tommaso Campera
(Testo in albanese arcaico di Maschito - PZ)


Kurorurë ma glëmbje ferrash,
e lidhurë ma tërkuza përgjakura,
të qolltin… oj Zoti Krishti 
përpara Pillatit, çë laj dorat 
Tij, oh i Lartëshim, Perëndia
çë t’gjithëva na krijova. 
Tura nxierur arrësirat nga mendjat, 
na ndhezi dritan, të shihjam udhan , 
të prun përpara popullit çë, t’pabesë 
Të dënuan: tijë çë na pështova nga arrësirat:  
… e nga pisan. 
Të qolltin mbi mali Kallvarit 
ku Të ngriqëtin, ma goxhda hekurash.
po Ti moj Zot, i lipa t'it Etit ndëlem për né:
Ti vëdisja Perëndia, e dheu u hapë, 
për ftesan a madha çë, përhershim, 
… na lijti shpirtin. 
Marur nga arrësirat kle qialli, 
e u hapëtin kataratat: 
e rran shirat, lotë të t'it Eti 
për ki mbëkat t’madhë.
Të vun moj Zot, ta vorra, 
çë ndë t’tretin diti, u hap
e Ti i ringjalluar, hipa ndë qiallat
ulur ta a djathta t'it Etit:
të jet ashtù adhè për nè 
ndë heran të vdekja jona.
Çë një dit, do të na qollijë përpara Tijë.


TRADUZIONE:
Dio
Incoronato con spine di rovo / e legato con corde insanguinate / ti portarono … o Signore Iddio / davanti a Pilato, che lavava le mani / a Te, o Altissimo Dio / che tutti noi hai creato. / Scacciando le tenebre dalle menti / ci accendesti la luce, per vedere la strada / ti portarono davanti al popolo che, increduli / ti condannarono: a Te che ci hai salvati dalle tenebre: … e dall’inferno. / Ti potarono sul monte Calvario / dove ti crocifissero, con chiodi di ferro / ma Tu o Signore, chiedesti a tuo Padre perdono per noi: / Tu morivi Dio, e la terra si aprì / per la grande colpa che, per sempre … ci macchiò l’anima. / Preso dalle tenebre fu il cielo / e si aprirono le cataratte: / e caddero le piogge, lacrime di Tuo Padre / per questo grande peccato. / Ti misero o Signore, nel sepolcro / che al terzo giorno, si aprì / e Tu risorto, salisti nei cieli / seduto alla destra di Tuo Padre / così sia anche per noi / nell’ora della nostra morte. / Che un giorno, ci porterà davanti a Te.  
1 commento: